Förarbete

Innan vi kunde börja med att bygga garaget så var det en hel del arbete. Först skulle de små träden sågas ner och kapas i lämpliga längder. Eftersom garaget mitt håller måttet 7 gånger 7 meter så kapades stockarna i cirka 9 meters bitar. Varför 9 meter? Innermåttet är 7 meter men sedan kommer det timmerknutar på båda sidorna av stocken och ett överlapp på cirka 35 centimeter vilket gör att 70 centimeter. Vill man som jag sedan ha ett utskjut framåt så är det bra om stockarna är över 7,70.
I samband med allt detta så började jag med att kapa ned det gamla garaget. Lämplig avstjälpningsplats blev en stor slänt hemma där det kapade delarna hamnade. Själva arbetet med att kapa ner det gamla garaget slet både på såg, kedjor och lilla mig. Takplåten från gamla garaget hamnade sedan som väggar på vealiret. Det var i princip det enda som gick att ta vara på förutom byggstenarna som det stod på. När gamla garaget var nerkapat så mätade jag ut en lämplig plats att sätta det nya garaget. Eftersom det här skulle bli mycket
större än det gamla så fick man vara noga att inte hamna för nära grannen eller huset. Efter det var det bara att beställa grävning för garaget. Stockarna forslades förtjänstfullt ner av Lars under denna tid och fastän Bertil slet sitt hår i förtvivlan över längderna så var jag lugn. Tar
man hjälp av proffs så fixar det sig alltid. Bertil sågade block på 12 centimeter och bräder av avkapet som blev vid blocksågningen. Efter ett idogt arbete så hade jag nästan 60 block och en ohemul mängd bräder och plank. Transporten tillbaka gick lika smidigt som den tidigare och ett upplag med block gjordes. Lämpligast är att försöka placera ihop blocken efter storlek och att få de största blocken överst i högen. Vad har nu det för betydelse? Om största blocken ligger överst i upplaget så hamnar dom längst ner i väggarna. Då slipper man lyfta block som är 40-50 centimeter stora upp i luften sisådär 1,5 meter. Blocken är tunga nog utan att de största ska hamna
överst. Blocken hyvlas på ovansidan så att en rundning uppstår och sidorna fasas både på ovan- som undersidorna. Men timringen kan inte börja innan ett grund är grävt, isolerat och gjutet. Så gå vidare till det avsnittet om du vill.

Överst

Back

Grund