Slutarbeten

Nu kommer man till finish arbeten som ger den sista lyftet åt en byggnad. Jag hade fått fönster av Charlie som jag satte in både på sidorna och bak. Fönstren var av typ dubbla stående men jag tog
och kapade dem mitt itu och satte dem liggande. Det går inte att ha fönstren öppna såvida inte man sätter något som håller upp det. Men nu är det här ett garage och inte ett hus där det skall vädras stup i ett. Bak satte jag ihop två fönster och fick därigenom en stor öppen yta utan att det går för högt upp på väggen. Detta fönster sitter vid arbetsbänken och skänker därmed ljus över den. Ett timmerhus sätter ihop sig mycket när det torkar och tänker man inte på det vid insättande av förnster och dörr så kan dom spräckas av trycket som blir. Trots att vi tog ut ett stort hål för fönster så har timmerväggarna
satt sig så mycket att det är svårt att öppna fönstren. Det är inte ovanligt att timmerväggar kan sätta ihop sig kring 10 centimeter. Ta ut en rejäl krympmån för fönster och dörrar, det döljs av
foder. På gamla garagets infart var det 50*50 cemetplattor lagda och de tyckte jag passade helt perfekt runt garaget. Plattorna lades vid garagets tre sidor, inte på framsidan. Framför dörren lade jag ut ett par extra plattor men upptäckte efter första vintern att vid nedgrävning av markisolering hade snålheten tagit mig. Det blev att handgräva ut ytterligare cirka 1 meter för att komma från tjälan. Tänk på att tjälan går 45 grader i under markisoleringen och lyfter på så sätt delvis upp marken som är isolerad. Genom att vara för snål med markisoleringen lyftes
plattorna upp på våren av tjälen så att det inte gick att öppna dörren. Den dörren passade förresten inte in som som den var i bilden ovan. En vit dörr i en timrad byggnad lyser som en
naken engelsman i afrika. Jag hade lite avkap från stockarna som efter barkning passade perfekt att sätta fast på dörren. Stockbitarna skruvades fast på dörren och gav ett utseende som passade till timmerväggen. Jag tänkte bryta av så att dörren syntes genom att måla de med samma färg som garageporten hade. Inunder takfoten var det satt bräder och dörren hade problem med att öppna fullt ut så jag kapade ut lite av brädan vid takfoten. Efter det gick dörren att öppna fullt ut. Angående färgen så ville jag ha
den där gamla looken av ett timmerhus som blivit grått under ett antal år. Stockarna blir grå genom att syre oxiderar i stockarna och färgar dem grå. Min plan var att snabba på den processen lite.
Det gjordes genom att måla på en vattenblandning med järnvitrol. Järnet oxiderar i luften och blir grått vilket gav en gammaldags gråfärg dagen efter målandet. I början när jag målade så trodde jag det skulle bli en total flopp för det syntes ingenting. Dagen efter när jag kom ut så var väggen grå och fin. Det här ger endast ett mycket litet skydd mot röta så det kan vara på sin plats att behandla med olja. Förnsterfoder och vindskivor målades med en gul lasyrfärg i tre varv för att ge ett riktigt skydd. Fönstren fick en målning av samma lackbets som jag använde på
garageporten och dörren. Den färgen är en brunaktig ekbets som jag lackade med båtlack ovanpå efter. Foten på grundet under timmerväggen hade sin cementgråa färg men jag ville bryta av färgen
så att det gick att se var väggen började. Till grundet så använde jag en färg passande till cement och som hade en brun kulör. Innan grundet målades så putsades det med cementputs för att ge en jämn målbar yta. Med brun färg på grundet så kunde jag inte ha kvar cementplattorna runt garaget i sin färg utan målade samtidigt med grundet även plattorna. Takutskjuten fram och bak kläddes in med bräder och målades i samma färg som är runt fönstren. Sedan som en sista ryck den sommaren lades plåttaket på efter sponsring
av mor. Vad som är gjort efter sista bilden är montage av ytterligare en garageport. Innan så var
Glenn och kopplade in lysrören och monterade in kontakter. Jag blev också tvungen att gräva mer framför garaget och isolera på för marken på våren blev som en hoppbacke. Lite grävning och i med markplattor så var det problemet fixat.

Överst

Back

Back to index