Tak

Med väggar timrade klart och piken försedd med nockstock så är det bara att gå vidare med taket. Uppsättningen av takstolar finns det en sak att tänks på. Kolla höjden på väggen och
nockstocken så att det inte blir ojämnt annars är det bara att hålla tungan rätt i mun och slå upp takstolarna. Jag använde 2"5 som takstolar och sågade samt fogade ihop dem uppe vid nocken. Jag fick ett antal block över och lade en del av dem tvärs garaget på väggbandet som ses på bilden. Detta gjorde jag för att få ett stuvutrymme ovanpå blocken och eventuellt kommer jag att lägga in ett golv där senare. Blocken får ett spann på 7meter från vägg till vägg vilket innebär att dom hänger lite och senare så tog vi plåtband, pumpade upp
blocken och fäste mot nockstocken. Med takstolarna på plats är det att bestämma vad som skall vara på dem. Det går att sätta board som fuktskydd mot kondensen som bildas under plåttak, för
plåttak skulle jag sätta. Nackdelen med board är den efter ett tag hänger ner och ser allmänt ful ut. Därför spikade jag ett undertak av trä, så kallat rote för det är stabilt och ger bra stadga. Då börsen läckte som ett såll var det osäkert när plåttaket skulle läggas vilket var ännu ett skäl till att spika rote. I början använde jag allt gammalt i brädväg som jag hade liggande men när det var slut så började jag plocka av bräderna från sågningen. När taket är rotat klart
så så renkapades kanterna och sedan var det bara att sätta på takpappen. Pappen lades från nock (låt pappen gå över minst 20 centimeter på nocken) ner och varje spikskarv fick ett
lager av taktjära för tätning. Pappen lägges så att ett överlapp mellan varje varv uppstår och det varv som kommer nedanför styres in under övre varvet. På så sätt kan inte vatten tränga sig in i skarvarna speciellt inte eftersom de sen blir tjärade. Nu kapades dessutom alla hörnen så att det blev jämnt. Skulle ha velat haft ett större utstick fram men det blev riktigt bra ändå. När nu taket kunde få vänte ett tag på att bli plåtbelagd så lade jag först ribb vertikalt och sedan 2"2 horisontellt. Ribben ligger där för att inte vatten ska bli liggande mot 2"2 och få den
att ruttna. Det som var kvar på taket var att sätta vindskivor på taket och då garaget är stort gick det inte att göra bara en enkel bräda som vindskiva. En bräda skulle helt enkelt sett alldeles för
ynkligt ut och istället för att framhäva garaget skulle det ha förfulat. Vi gjorde först en med två bräder men även den såg för liten ut så vi utökade till tre bräder. Problemet var att kunna såga till bräderna så att det inte blev en öppning uppe vid nocken. Vi skruvade ihop dom nere på marken och det var ena tunga jäklar att få upp till rätt plats.

Överst

Back

Slutarbeten