Väggar

När halvstockarna är lagda så är det bara att starta med att timra. Stockarna per varv bör vara ungefär lika stora, dvs att fyra stockar har samma grovlek för då får man likvärdiga knutar. Jag
hade försökt att para ihop stockarna storleksmässigt och så att de största kom på de nedersta varven. Även om de hade blivit placerade på det sättet var det inte lätt att lyfta men hellre en halvmeter än 1,5. Då jag ville ha så mycket utskjut det gick framåt kan ni se att bakåt har vi tagit det minsta möjliga. Stockarna som ligger på sidorna hade mer än tillräcklig längd och fick därför sticka ut mera. Senare så renkapades alla sidor men eftersom längderna varierade så väntade vi med det tills hela garaget var uppe för att få ut max på stockarna.
Stadga åt stockarna ges genom att borra genom en stock in i den andra och sedan slå en träpinne som binder ihop stockarna. Detta kallas att dymla och Sten är en jäkel på att tälja till
dymlingar men jag fuskade till så att ett inköp av rundstav som täljdes till fick bli dymlingar. Det sparade tid och och dymlingarna fick den nödvändiga tighta passformen ändå. Dymlingarna saxas så att inte de kommer på samma ställe och hålet borras så att det går in halva stocken som ligger under. Dymlingarna skall dessutom klämma i stockens längledd. Hörnen på stockarna sammanfogas i vad som kallas en knut och den knut som är på garaget
benämns som sexkantknut eller dalaknut. Fördelen med den knuten är att den blir tätare ju mer stockarna torkar. Den tar lite längre tid att göra men blir verkligen tät och fin när den är klar.
Mellan stockarna så tätas det med isolering eller som förr med näver och mossa. Det finns isolering i 5 centimeters breda rimpor på rulle att köpa och det duger gott. Under nedersta stocken lade vi dessutom tjärpapp för att inte så mycket fukt skall komma åt nedersta varvet. Passformen mellan stockarna passas av med ett så kallat långdrag vilket enkelt sagt är att såga ur överstocken så underdelen blir som ett upp och nedvänt V. Så håller man på varv efter varv tills väggarna har nått den höjd som är tänkt. Efter det bygger man bara på gavelspetsarna
något som jag med förkärlek kallar pik. Innan piken byggs upp så tas vinkel ut för tak och en riktbräda sättes ut för mitten på byggnaden. Bräderna som markerar takvinkel användes sen
som hjälp när gavelspetsarna skall renkapas. Renkapningen gjordes med motorsåg. Inpassning av nockstocken i pikens övre del görs bäst på marken genom att de två sista bitarna plockas ner. Nockstocken lyftes på plats med timmerkran och lades på plats med passform perfekt. Utskjutet fram är tre gånger så stort som bak med tanke på att slippa allt för mycket snö in mot portarna. Piken bör dymlas med fler antal dymlingar då det inte finns någon
knut som stadgar upp. Behandla stocken med olja innan ni lyfter upp den för det är lättare och tänk på att olja in ytterändarna också.

Överst

Back

Tak